Op naar een duurzaam en klimaatbestendig
Rijnenburg - Reijerscop

Uitgangspunten

Duurzaam energie opwekken om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan.
Mensen op een prettige en gezonde manier laten samenleven in deze vernieuwde energierijke omgeving.
Duurzaam gebruik van materialen. Een van de uitgangspunten hierbij is het ‘cradle to cradle’ principe, dat uitgaat van een kringloop waarin afval weer voedsel is.
Woningbouw in Rijnenburg blijft mogelijk.

Het idee

Voor het idee heeft het Utrechtse Maximapark en het Lint als voorbeeld gediend. Het Maximapark is een park waar de bewoners van Utrecht trots op zijn en graag verblijven. Het Lint verbindt diverse gebieden.

Het idee is om het Lint door te trekken naar de buitengebieden van Utrecht en te voorzien van energie-opwekkers. Ook het Maximapark en de - volgens dit plan - nieuw aan te leggen parken worden voorzien van energie-opwekkers. Langs het Lint word je op een recreatieve en educatieve manier ‘meegenomen in’ de nieuwste technieken op het gebied van duurzame-energie.

In de parken komt een duurzaam voet- en fietspad, een roeiroute en diverse loopbruggen. De roeiroute sluit aan op twee plassen - elk voorzien van een zonneweide -waarlangs je kan roeien. De beide plassen zijn een ontmoetingsplek waar o.a. recreatiemogelijkheden, "windpaviljoen" en een zonnestrand worden gerealiseerd.

‘Energiepark Het Groene Lint = het duurzaam energiewinnen van de toekomst’ 

Schetsontwerpen

Parkpergola Máximapark
wordt een Wind-Zon wall

Het lint Máximapark
wordt het Het Groene Lint

Inspiratie

Op naar een duurzaam en klimaatbestendig
Rijnenburg - Rijerscop

De uitwerking

De uitwerking bevindt zich in de conceptfase. We zijn ook op zoek naar jouw input.

Bekijk de uitwerking van het plan